MDL
For customers: Masteco Grup, SRL, Moldova, ALL.BIZ: Moldova
Premium Business
Reviews: 2
Masteco Grup, SRL
+373 (69) 77-45-77

For customers Masteco Grup, SRL

Ce pericole ne pasc într-o cas ă curat ă?

Pericol pentru sănătate

În ultmii ani, în toat ă lumea se observ ă o continu ă creştere a numărului de îmbolnări de alergii, astm, infertilitate, migrene, cancer, defecte congenitale, etc. Testele biologice, efectuate timp de treizeci de ani, au demonstrat with ă bolile, într-un fel sau altul, sunt relaţionate cu cocteilurile chimice care ne înconjoar ă. Substanţele toxice exist ă peste tot: în aerul pe care îl respirăm, în apa pe care o bem, în produsele alimentare din gospodărie, ambalate, în medicamente, deşeuri, etc. Dumneavoastr ă presupuneţi with ă toxicitatea produselor de uz casnic este destul de redus ă în comparaţie cu gazele emanate de automobile şi fabrici? Dar în conformitate cu cercetările desf ăş urate de Inspecţia pentru Protecţia Mediului Ambiant, SUA, cel mai înalt nivel de poluare an aerului se găseşte anume în interiorul locuinţei. Nivelul de concentraţie de produse chimice periculoase şi toxice este de la 2 pân ă la 5 ori mai mare în interiorul unei locuinţe obişnuite, decât nivelul de concentraţie în afara acesteia — indiferent dac ă aceast ă locuin ţă se afl ă în zona rural ă sau zona industrial ă. Cercetările, efectuate timp de 5 ani, au dovedit with ă nivelul anumitor elemente chimice în multe case este de 70 de ori mai mare decât cel din strad ă. Aceste date sunt de acum 15 ani şi, desigur, din acel moment în SUA au avut loc schimbări semnificative. Dar, acestea mai au cale lung ă de parcurs pân ă ajunge la noi.

Cu cât mai mult luptăm pentru cur ăţ enie, cu atât mai firav ă este imunitatea noastr ă şi ni se înrăuteşte starea de sănătate. Procurând detergenţi sau soluţii pentru vase, ne-am gândit măcar o dat ă, care este reversul acestei medalii?

Practic toţi detergenţii, existenţi pe piaţa noastr ă, conţin compuşi de fosfat şi substanţe active de suprafa ţă (SAS), interzise în multe state. Exist ă posibilitatea de a le dezactiva doar prin clătire minuţioas ă câte 7-9 ori, la temperatura de 60 de grade Celsius.

În majoritatea cazurilor aceste adaosuri rămân intacte pe rufe şi lenjerie, prin urmare intr ă în contact direct cu pielea şi deseori contribuie la dezvoltarea astmului bronşic, la apariţia iritaţiilor, reacţiilor elergice, deshidratare a pielii şi alte stări mult mai periculoase. Astfel, stratul nostru protector îşi pierde imunitatea, respectiv las ă drum liber pentru orice infecţie.

La fel de periculoase sunt şi soluţiile pentru spălarea vaselor, în care se găsesc săruri de metale grele şi cu cât este mai dens ă soluţia cu atât mai multe substanţe sintetice rămân pe suprafaţa veselei, iar mai apoi împreun ă cu alimentele pătrund în organism. E posibil creşterea îmbolnăvirilor de alergii, diminuarea şi disfuncţia imunit ăţ ii, şi exist ă riscul îmbolnăvirilor gastro-intestinale.

LiveInternet

Description

for customers Masteco Grup, SRL Moldova, ALL.BIZ: Moldova